Priority

Prioriy

Mým hlavním úkolem bude podpora našeho krásného regionu. Uvědomuji si, že dnešní doba není jednoduchá. Proto bych rád spojoval skvělé lidi, firmy, instituce a samozřejmě projekty v našem regionu. Považuji tudíž za velmi důležité, aby náš region TÁHL ZA JEDEN PROVAZ. Pojďme tedy především společně spolupracovat, navzájem se podporovat a pomáhat si a samozřejmě hledat řešení ke zlepšení života v našem regionu!

Samozřejmě není možné vždy vyhovět všem. Každý z nás má různé představy a proto se budu snažit hledat to NEJlepší pro náš region. Nabízím nejen své představy, ale i zkušenosti, nadšení a především chuť pracovat pro náš region a jeho občany. Věřím, že s Boží pomocí se to podaří! Žiji v tomto regionu, mám ho rád a záleží mi na něm.

Proto se budu ve svém programu, společně s mnoha dalšími spolupracovníky a partnery, zaměřovat především na potřeby následujících skupin:


Děti a mladí lidé

Děti a mladí lidé jsou budoucností našeho regionu i naší země. Proto budu usilovat o to, aby bylo pro ně dostupné co nejkvalitnější vzdělání a samozřejmě zdravotní péče. Budu například usilovat o maximální nabídku kvalitních volnočasových aktivit v našem regionu a ty nejlepší osobně podporovat.

Zároveň budu usilovat o lepší výchozí podmínky pro mladé lidi, například možnost pestré nabídky odborných stáží u nás i v zahraničí, podpora skvělých nápadů a vizí nebo například dostupné startovací bydlení.

Osobně jsem poznal mnoho schopných, nadaných a šikovných dětí a mladých lidí v našem regionu. A ty je prostě potřeba podporovat. Mladí lidé to v mnoha ohledech nemají dnes jednoduché, proto bych jim rád pomáhal, bude-li to možné, v oblastech, které jsou pro ně nejdůležitější...


Města a obce

V mém volebním obvodu je 37 měst a obcí. V každé z nich žijí lidé se svými specificikými potřebami, vizemi a plány. Každá z nich je prostě jiná. Je úžasné si uvědomit tu pestrost našeho regionu.

Nesmírně si vážím usilovné práce jednotlivých představitelů měst a obcí v regionu i jejich týmů. Kvalita života v nich se výrazně zlepšila. Nicméně i přesto budu usilovat, s ohledem na mé možnosti, o další zlepšování kvality života. Budu mimo jiné usilovat o snížení byrokracie, aby se mohli představitelé měst a obcí soustředit na daleko podstatnějš věci.

Budu také pomáhat řešit problémy některých z nich, sdílet zkušenosti napříč regionem, pomoci vyhledávat vhodné dotační tituly nebo například aktivně propagovat místní firmy, zajímavé projekty nebo například zajímavosti.


Nezaměstnaní

V České republice je velmi nízká nezaměstnanost. Nicméně i přesto jsou zde lidé, kteří mají problém najít si vhodnou práci nebo ti, kterým ovšem hrozí propuštění.

Mnohdy si lidé nemohou najít práci z různých důvodů, například ženy na mateřské dovolené či vychovávající děti, lidé se zdravotním handicapem, apod. Důvody jsou různé. Proto budu usilovat, aby i pro tutu skupinu bylo v našem regionu co nejvíce vhodných pracovních příležitostí...


Neziskové organizace

Velmi si vážím práce drtivé většiny neziskových organizací. Jejich činnost je velmi důležitá, pomáhá zlepšovat život v našem regionu a naplňovat potřeby mnoha lidí. Ať už jsou to různé sociální služby nebo volnočasové aktivity pro děti, mladé či seniory.

Budu usilovat o větší podporu jejich činnosti, zaměstnanců nebo dobrovolníků.


Firmy a živnostníci

Dobře fungující firma nebo živnost je jedním ze základních stavebních kamenů prosperujícího regionu a vlastně celé země (především díky daním a profitu zaměstnanců). Jsem hrdý na to, že je v našem regionu mnoho velmi úspěšných firem v různých oborech. To samé platí také o šikovných živnostnících.

Dobrou firmu samozřejmě dělají kvalitní zaměstnanci. Pokud se bude dařit firmám (budou-li úspěšné a tím pádem i ziskové), bude se dařit také tomuto regionu.

Proto budu mít jednu z hlavních priorit podporu regionálních firem z různých oborů. Budu usilovat o to, aby se jim lépe dařilo, měly dostatek zakázek a také, aby se jim maximálně snížila byrokracie a překážky, které brání v dalším rozvoji (nebo tento rozvoj výrazně ztěžují).

Více informací >>>


Rodiny

Také rodina patří k tomu nejdůležitějšímu, co má každý region a každá země. Proto budu usilovat o maximální podporu rodin v duchu křesťanských zásad. Jsem proti různým sociálním experimentům degradujícím.

Mnohé rodiny to dnes nemají jednoduché - například po finanční nebo mezilidské stránce. To je potřeba si neustále připomínat a pomáhat tyto problémy řešit.

Již nyní se mohu podílet na skvělých projektech podporujících rodiny. Věřím, že bude možné v této práci pokračovat ještě ve větším měřítku a posilovat tak rodinných život v jednotlivých městech a obcích našeho regionu.


Sbory a farnosti

Jako aktivní věřící člověk jsem vděčný Pánu Bohu za mnoho upřímně věřících lidí v našem regionu. To platí o všech sborech a farnostech. Žijeme v regionu, ve kterém je mnoho věřících lidí - to vnímám jako velké Boží požehnání. Mnozí věřící dělají skvělou práci - například ve zdravotnictví, sociálních službách, na školách nebo například s dětmi a mladými. A toho si také nesmírně cením.

Bude mi ctí podporovat jednotlivá církevní společenství a vzájemně s nimi spolupravat i nadále. Velmi rád se budu společně s mnohými lidmi modlit a pomáhat získávat Boží požehnání pro celý náš region. Toto požehnání potřebujeme, v této nelehké době, jako sůl...


Senioři

Díky svým dosavadním aktivitám mám možnost potkávat velmi mnoho seniorů z celého našeho regionu a diskutovat s nimi nad různými otázkami. S pokorou vnímám jejich osudy a samozřejmě velké životní zkušenosti. Mnozí z nich udělali pro náš region velmi mnoho. A toho si nesmírně vážím!

Proto je velice důležité, aby naši senioři mohli prožívat důstojné stáří v mnoha aspektech - ekonomických, zdravotních a sociálních.

Budu usilovat také o podporu aktivních seniorů a činnost seniorských klubů.

Více informací >>>


Spolky a zájmová sdružení

V našem regionu působí celá řada velmi zajímavých spolků a různých zájmových sdružení. Ať již to jsou chovatelé, zahrádkáři, rybáři, skauti nebo jiné aktivity pro děti, mladé, dospělé i seniory.

Drtivá většina z nich dělá úžasnou a skvělou práci. Budu usilovat o jejich propagaci a maximální podporu. Smysluplné volnočasové aktivity obyvatel regionu jsou velice důležité!


Sportovci

Náš region byl vždy nesmírně sportovně založen. Je zde celá řada aktivních sportovců věnujících se celé řadě úžasných sportů. Za posledních několik let se podařilo vybudovat skvělá sportovní zázemí. Nicméně ještě je před námi velký kus práce...

Proto budu usilovat o maximální podporu profesionálních i amatérských sportovců a sportovních spolků. Budu také usilovat o podporu zajímavých sportovních událostí v regionu. V neposlední řadě je důležitá podpora zvýšení zájmu dětí a mladých lidí o sport jako takový...


Školy

Škola je základ života - často se říkávalo. A dnes to platí dvojnásob. Je velice důležité, aby v našem regionu byly skvěle fungující a dostupné školy všech úrovních - od mateřských, přes základní až po střední či vysoké. Velice důležité je také celoživotní vzdělávání dospělých nebo univerzity třetího věku.
Je ovšem nutné, aby se dále zvyšovala kvalita technického vybavení, profesionalita pedagogů a nepedagogických pracovníků a v neposlední řadě také spolupráce s regionálními partnery (města a obce, firmy a jiná profesní sdružení).

Je důležité, aby naše děti dostávaly co nejlepší vzdělání a zároveň byla pro nich škola inspirací, pomocí nebo zábavou. K tomu všemu mohou přispět nejen učitelé, ale také rodiče a okolí.

Jednou z priorit bude maximální podpora vzdělávání v našem regionu na všech úrovních. Budu také usilovat o podporu možnosti studia nadaných mladých lidí u nás i v zahraničí (například pro ty, kteří si to nemohou dovolit...).


Zaměstnanci

V našem regionu je velmi nízká nezaměstnanost. Z toho vyplývá i dostatek různých pracovních nabídek. Je ovšem otázkou, jak kvalitní tyto nabídky jsou. Často přemýšlím, zda-li jsou lidé ve svých zaměstnáních spokojení a zda-li mají dostatečný příjem na důstojný život.

Vím o mnoha firmách, které si svých zaměstnanců váží a nabízí jim maximum možnohé (například s ohledem na finanční sílu oboru, ve kterém působí nebo například konkurenci). Není tomu ale tak vždy.

Proto budu usilovat nejen o podporu rigionálních firem (pokud se těm bude dařit lépe, bude se v drtivé většině dařit i jejich zaměstnancům), ale také o vytvoření nových a lépe placených pracovních míst v regionu (například díky podpoře místních firem nebo přivedení nových firem do regionu).

Budu také usilovat o zlepšení pracovních podmínek ve firmách, které si svých zaměstnanců až tak neváží a pracovní podmínky nejsou na vysoké úrovni...