Pro firmy a podnikatele

Program pro firmy a podnikatele

Dobře fungující firma nebo živnost je jedním ze základních stavebních kamenů prosperujícího regionu a vlastně celé země (především díky daním a profitu zaměstnanců). Jsem hrdý na to, že je v našem regionu mnoho velmi úspěšných firem v různých oborech. To samé platí také o šikovných živnostnících.

Dobrou firmu samozřejmě dělají kvalitní zaměstnanci. Pokud se bude dařit firmám (budou-li úspěšné a tím pádem i ziskové), bude se dařit také tomuto regionu.

Proto budu mít jednu z hlavních priorit podporu regionálních firem z různých oborů. Budu usilovat o to, aby se jim lépe dařilo, měly dostatek zakázek (bude-li to s ohledem na obor působení možné) a také, aby se jim maximálně snížila byrokracie a překážky, které brání v dalším rozvoji (nebo tento rozvoj výrazně ztěžují). Plánuji pravidelné setkání se zástupci firem z celého regionu (majitelé i zaměstnanci), v rámci kterého bych rád řešil jejich aktuální potřeby, plány, vize nebo například pomáhal sdílet zkušenosti.

Dlouhodobě se pohybuji mezi firmami z různých oborů. S různými z nich spolupracuji (zejména díky našim projektům NejBusiness.cz a ProfiBusiness.eu), znám potřeby mnohých z nich, a proto se budu intenzivně věnovat spolupráci s nimi. Uvědomuji si také, že každá firma má jiné potřeby. Zejména s ohledem na obor, ve kterém působí nebo její velikost. Proto je nutné některé potřeby řešit individuálně.

Rád bych se tedy, mimo jiné, zaměřil na:

 • Kulaté stoly
  Budu pořádat pravidelné workshopy s podnikateli a zástupci firem z našeho regionu. Budu intenzivně naslouchat jejich potřebám a budu se snažit pomáhat hledat řešení jejich problémů a potřeb. Budu také usilovat o sdílení zkušeností jednotlivých firem - vše pomůže v dalším rozvoji firem a celého regionu.

 • Snížení byrokracie
  V některých oborech je šílená byrokracie. Neustálé papírování, výkazy nebo například kontroly různých úřadů (mnohdy zbytečné nebo zbytečně časté) velmi ztěžují práci majitelům a zaměstnancům jednotlivých firem. Ušetřenou energii a finanční prostředky by tak mohly daleko lépe věnovat potřebnější práci, dalšímu rozvoji nebo lepšímu ohodnocení zaměstnanců.
  Budu proto usilovat o zpřehlednění (audit) celého systému legislativních požadavků na firmy a postupné odbourávání zbytečných úkonů. Jedná se o náročný dlouhodobý proces, nicméně je potřeba konečně někde začít...

 • Změna přístupu úřadů
  Stát a státní správa má být firmám partnerem, ne je mnohdy šikanovat a hledat jakoukoliv chybu, za kterou nemilosrdně trestá. Proto budu usilovat, aby se stát stal podnikatelům partnerem. Je nutné si uvědomit, že přávě firmy živí tuto zem. Mnozí úředníci to již pochopili, žel je velká většina z nich, kteří zatím ne - a to se musí změnit.
  Budu také usilovat o zavedení hodnocení kvality práce úředníků (tak jak je to běžné v soukromém sektoru) nebo například audity potřebnosti pozic na ministerstvech a některých státních úřadech.

 • Snížení celkového daňového zatížení
  Budu usilovat o snížení celkového daňového zatížení firem a jejich zaměstnanců. Budu usilovat o snížení ceny práce (například celkovou výši odvodů), aby byly naše firmy více konkurenceschopné (například na mezinárodním trhu). Jsou země, kde je celkové zatížení nižší a jsou mnohdy úspěšnější, než-li ČR. Proto to musí jít i v České republice.

 • Flexibilnější pracovní právo
  Budu usilovat o výrazné zlepšení flexibility pracovního práva. Je nutné daleko jednodušeji reagovat na aktuální potřeby firem (například s ohledem na zakázky, sezónnost, apod.). Budu proto usilovat o zvýšení limitů u DPP a DPČ, možnost sezónních či projektových úvazků, snadnější propuštění nekvalitních zaměstnanců (například těch, kteří nevykonávají práci tak, jak by měli a škodí firmě a kolektivu), apod.

 • Rychlejší vymahatelnost práva
  Budu také usilovat o daleko rychlejší vymahatelnost práva. Soudní spory jsou mnohdy nesmírně dlouhé a nákladné, mnohdy se nelze domoci spravedlnosti - a to je špatně. Toto se musí změnit. Proto budu usilovat o co nejrychlejší nápravu v této oblasti.

 • Snadnější financování skvělých projektů
  Budu usilovat o vytvoření systému financování velmi dobrých projektů a vizí. Spousta zástupců firem má skvělé nápady (například na nové výrobky či služby), mnohdy s celosvětovým tržním potenciálem. Tento potenciál je nutné co nejlépe využít.
  Finanční profit z úspěšných firem bude mít celá země (například i díky tomu bude více financí pro investice do infrastruktuy, důchodů, sociálních služeb, vzdělávání nebo například snížení celkové daňové zátěže). Budu proto usilovat o vytvoření státního investičního fondu, který pomůže tyto projekty financovat. Pokud to jde v mnoha zemích, musí to jít i v ČR.

 • Snížení cen energií a jiných nákladů
  Budu také usilovat o snížení cen energií. Současné ceny jsou mnohdy likvidační. A to je potřeba co nejdříve změnit. Proto budu usilovat o rychlou změnu, například v oblasti elektrické energie, plynu nebo pohonných hmot.
  Je potřeba buď co nejdříve vykoupit zbývající podíly v energetických společnostech (například ČEZ) nebo, pokud to rychle a za rozumnou cenu nepůjde, vybudovat státní energetickou společnost, která bude sama rozhodovat o ceně energií (začne si je postupně vyrábět sama) - není možné, aby naše firmy a občané byli rukujmím některých nenasytných investorů.