Služby

Mé služby

Mnoho let se mohu podílet na zajímavých projektech a také jim pomáhat. Díky dlouholetým zkušenostem tak mohu jim, ale i firmám, městům či obcím nebo neziskovém sektoru nabídnout služby, které jsou zaměřeny na výsledek.

Pohybuji se zejméman v regionu Moravskoslezského kraje (Ostrava, Havířov, Karviná, Bohumín, Orlová, Frýdek-Místek, Český Těšín, Třinec, Jablunkov a blízké okolí), své služby ovšem nabízím prakticky po celém území České a Slovenské republiky.

Klientům, ve spolupráci s mými spolupracovníky a partnery, nabízím tyto služby:

PR, propagace a marketing

Potřebujete efektivně zpropagovat Váš výrobek, službu, firmu nebo například projekt? Potřebujete získat více zákazníků, zvýšit prodeje, povědomí o Vašem projektu nebo máte jinou potřebu v oblasti marketingu?
Mohu Vám pomoci s Vaším záměrem a to formou přímých nebo nepřímých forem propagace a podpory. A to vše díky dlouholetým zkušenostem a v některých případech využití i našich vlastních projektů a aktivit, které míří na různé cílové skupiny...

Mohu Vám tak například pomoci s:

 • efektivní propagaci Vašich výrobků, služeb, firem nebo například projektů
 • komunikace s médií, klienty nebo veřejností
 • zvýšení podílu na trhu, zvýšení prodeje
 • budování povědomí o Vaší značce, firmě, projektu nebo záměru...

Strategický rozvoj

Máte zajímavou firmu, projekt, nápad nebo záměr a nevíte jak dále? Nedostávají se Vám nápady, jste unavení nebo vyhořelí nebo nemáte prostor Váš záměr posunout dále? Chybí Vám partneři, spolupracovníci nebo například finance?
Dlouhodobě se věnuji různým projektům a aktivitám (vlastním i od klientů). Mám tak možnost spolupracovat s celou řadou firem nebo na zajímavých projektech. Díky tomu mohu naše zkušenosti využít k podpoře dalších záměrů...

Mohu Vám tak například pomoci s:

 • znovunastartováním (rozhoupání) firmy nebo záměru
 • vytvořením nové firemní nebo projektové strategie a dlouhodobé vize
 • nalezením nového vhodného partnera pro Vaší firmu nebo záměr
 • jinými potřebami v oblasti podnikání, bude-li to v našich silách...

Prodej firem a akvizice

Potřebujete prodat nebo koupit zaběhnutou firmu? Hledáte strategického partnera pro Váš podnikatelský záměr nebo projekt?
Díky našim projektům a aktivitám v oblasti prodeje firem a akvizic Vám můžeme pomoci s Vášim záměrem. Máme kontakty na mnoho zajímavých firem i investorů z České republiky, Slovenska i dalších zemí.

Mohu Vám tak například pomoci s:

 • prodejem fungující firmy
 • koupě zajímavé firmy
 • nelezením strategického partnera nebo investora
 • nalezením vhodného investičního záměru nebo projektu

Energetika a energetické úspory

Téma energií a energketických úspor dlouhodobě vnímám jako velký problém. Zejména razantní zdražení nákladů na vytápění, ceny za elektrickou energii, pohonné hmoty a další související energie je velkým problémem pro mnohé domácnosti, firmy a samozřejmě veřejný sektor. Řešení není jednoduché, ale existuje...
Proto jsme se rozhodli vytvořit neziskovou organizaci Slezská energetika, která si klade za cíl postupně vytvořit co nejvíce energeticky nezávislý region části Moravskoslezského kraje. Zároveň se podílím na vývoji inovativních technologií, které, jak věřím, povedou k výraznému snížení výdajů za některé energie.

Pokud se vám záměr Slezské energetiky líbí, budu rád, pokud se přidáte také...

Mohu Vám, ve spolupráci s dalšími spolupracovníky, tak například pomoci s:

 • energetickým konceptem firmy, města, obce nebo regionu
 • energetickými úsporami
 • pořízením vhodné technologie
 • a dalšími potřebami v oblasti energetiky...

Televizní přenosy a záznamy

Televizní technika je mým dlouholetým koníčkem. Jsem rád, že se tomuto koníčku mohu dlouhodobě věnovat. Proto, v rámci svých možností, natáčíme zajímavé akce (bohoslužby, přednášky, konference nebo jubilea). Ve spolupráci se svými spolupracovníky můžeme pořídit záznam jedinečné události nebo jí dokonce odvysílat v přímém přenosu.

Mohu Vám, ve spolupráci s dalšími spolupracovníky, tak například pomoci s:

 • natočením přednášky, besedy, konference, bohoslužby nebo např. jubilea...
 • včetně kompletního ozvučení a osvětlení
 • a to vše prostřednictvím profesionálních televizních kamer a zařízení
 • zajímavou akci můžeme také zpropagovat...