Projekty

Zajímavé projekty, na kterých se podílím

Jsem nesmírně vděčný, že se mohu podílet na několika velmi zajímavých projektech v komerční i neziskové oblasti. Projekty jsou zaměřeny různými směry a mají možnost pomáhat lidem téměř všech věkových kategorií.
Díky těmto projektům mám možnost získávat zajímavé zkušenosti, poznatky a kontakty. Nesmírně si cením týmu velmi dobrých spolupracovníků a partnerů z různých oblastí, se kterými je na těchto projektech skvělá spolupráce...

Dosavadní zkušenosti bych tak rád využil k podpoře regionu a také České republiky včetně pomoci řešení důležitých problémů, které aktuálně region a Česká republika řeší.

Výstava mistrovských replik korunovačních klenotů

Po více než 3 letech se nám podařilo získat pro náš region unikátní výstavu mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a jiných zajímavostí. Jsem přesvědčen, že to bude pro náš region pecka :-).
Od prosince 2022 do ledna 2023 budou moci návštěvníci shlednout nejen mistrovské repliky korunovačních klenotů, ale i různé další zajímavosti k významným českým panovníkům.
Více informací získate na www.muzeumbible.cz/klenoty


ENERKOM Jablunkovsko - sdílená energetika

V těchto dnech vzniká úžasný projekt sdílené energetiky v našem regionu. Obyvatelé jablunkovska, třinecka a těšínska budou moci ušetřit nemalé finanční prostředky prostřednictvím tzv. sdílené energetiky.
Velmi si vážím důvěry zakládajích členů, kterými jsou vybraná města, obce, firmy, neziskové organizace a jednotlivci z našeho regionu. Jako předseda nově vznikajícího spolku budu moci spolupomoci mnoha lidem v našem regionu.
Více informací získate na www.enerkom-jablunkovsko.cz


NejBusiness.cz

Portál NejBusiness.cz je on-line titul se zaměřením na podnikání, business a vybrané obory průmyslu a služeb. Denně přináší zajímavé informace pro širokou skupinu čtenářů z celé České a Slovenské republiky. Díky spolupráci na tomto projektu se mohu setkávat s celou řadou firem z různých oborů.
Důkladně tak znám jejich potřeby a potřeby jejich zaměstnanců. Firmy a jejich zaměstnance budu aktivně podporovat, protože si uvědomuji důležitost dobře fungujících firem pro naší zemi.
Více informací získate na www.nejbusiness.cz


ProfiBusiness.world

Mezinárodní obchodní platformy ProfiBusiness.world a ProfiBusiness.eu spojují firmy všech velikostí, forem a oborů podnikání. Platformy ProfiBusiness.world a ProfiBusiness.eu podporují import, export, akvizice, obchodní spolupráci a investice pro firmy i jednotlivce z celého světa.
Jsem moc rád, že se mohu podílet na tomto mezinárodním projektu. Díky tomu mám velmi zajímavé znalosti z mezinárodního prostředí v některých oborech. Jedním z mých cílů bude využít tyto znalosti, potenciál a možnosti k propagace a podpoře především regionálních firem. Pokud se bude dařit jim (budou mít více lépe placených zakázek), bude se dařit lépe i lidem v našem regionu (budou mít lépe placenou práci a budou si moci dovolit lepší služby a výrobky - opět podpora i dalších místních firem). Zároveň se zvýší i daňové příjmy měst a obcí regionu (a ty budou moci více investovat).
Samozřejmě se budu snažit pomáhat lidem i mimo náš region (to prospěje hlavně ČR jako celku). Více informací získate na www.ProfiBusiness.world


eRecenze.eu

Projekt eRecenze.eu umožňuje lidem vyjádřit svůj názor otevřeně, jasně a srozumitelně, bez obav a samozřejmě anonymně. Jsou služby a výrobky různých firem, se kterými jsme spokojeni. Proč tuto kvalitu neocenit a nedoporučit druhým.
Na druhé straně jsou firmy, které kvalitu nenabízí. Proto je nutné o těchto věcech mluvit veřejně a snažit se buďto firmy přimět ke zplepšení nebo své blízké, sousedy, známé a další občany před těmito šmejdy varovat...
Více informací získate na www.eRecenze.eu


Světové Muzeum a Knihovna Bible

Světové Muzeum a Knihovna Bible postupně vytváří kvalitní a důstojné místo, které zpřístupňuje unikátní exponáty Biblí, duchovních knih a mnoho dalších zajímavostí široké veřejnosti.
Postupně, dle svých možností, tvoříme mezinárodní projekt, který přiblíží nejen Knihu knih - Bibli, ale i další zajímavosti související s Biblí a křesťanstvím (se zaměřením na osobnosti světového formátu, umění nebo například děti).
Jsem také rád, že díky projektu mohlo do našeho regionu zavítat mnoho návštěvníků nejen z ČR, ale i z dalších zemí celého světa. To nepochybně také pomáhá dalšímu rozvoji regionu (například díky finančním příjmům z těchto turistů).
Více informací získate na www.MuzeumBible.cz


Nejlepší nápad

Projekt Nejlepší nápad podporuje zajímavé nápady, náměty nebo inovace výrobků a služeb žáků a studentů základních, středních a vysokých škol z celého regionu. Mnohé děti a mladí lidé mají skvělé nápady a vize na nové výrobky nebo služby. A proč tento potenciál nevyužít v reginonálním, celostátním, celoevropském nebo dokonce celosvětovém měřítku?
Díky tomu mohou v regionu vznikat zajímavé regionální nebo mezinárodní firmy. Mnoho lidí tak může nalézt zajímavé uplatnění a to v mnoha oborech přímo v našem regionu. Nesporný je také finanční přínos pro celý region (například i školy, ze kterých tyto nápady vzejdou).
Více informací získate na www.Nejlepsi-Napad.cz


Odborníci Do Škol

Projekt Odborníci Do Škol přivádí zkušené odborníky do českých a slovenských škol. Děti a mladí lidé jsou skupina, které se věnuji dlouhodobě. Je pro mne důležitá. Proto si uvědomuji, jak nutné je předávat zkušenosti a životní pohledy mladé generaci.
A od koho jiného, než-li od těch povolaných - lidí, kteří mají vysoké morální hodnoty a také něco dokázali ve svých oborech. Formou různých besed a přednášek lidí z různých oborů se tak snažíme dětem předat hodnoty a informace, které jim mohou výrazně pomoci v jejich životě.
Více informací získate na www.OdborniciDoSkol.cz


Studuj techniku a řemeslo

Projekt Studuj techniku a řemeslo pomáhá motivovat k zájmu o technické obory, předměty a řemesla a moderní technologie obecně.
Českou republiku trápí nedostatek řemeslníků a technicky zaměřených lidí obecně. Technicky zaměřené obory také dlouhá desetiletí živí naši zemi (automotive, strojírenství, zpracování železa, apod.). Československo v tom bylo vždy na špici. Proto je nutné dětem a mladým lidem ukazovat perspektivu těchto oborů a také potenciál a stabilitu, kterou tyto obory v sobě nesou.
Více informací získate na www.Studuj-Techniku.cz


Uč se a vyhraj!

Soutěž Uč se a vyhraj! je určena pro všechny žáky a studenty. Cílem soutěže je ocenit pilné žáky a studenty a alespoň touto formou jim nabídnout možnost získat "malé ocenění" za svou píli a snahu při svém studiu...
Už Ján Ámos Komenský říkal, že škola má být hrou. Proto se v rámci tohoto projektu snažíme děti motivovat k většímu zájmu o učení a svůj osobní rozvoj formou "hry". Věříme, že to může být pro některé jedna z cest, jak jim pomoci se více zajímat o svůj osobní a profesní rozvoj.
Více informací získate na www.uc-se.cz