Senioři

Pro seniory

Senioři jsou pro mne osobně jednou z hlavních skupin, které se také dlouhodobě věnuji. Vážím si neskutečné práce mnohých z nich. Mnozí senioři prošli náročnými životními etapami, vychovali skvělé děti a udělali velký kus práce (ve svém zaměstnání a ve svém okolí).

Často je vnímám, jako opravdový poklad naší země. Jsem moc rád, že průběžně mohu realizovat přednášky k tisícovkám z nich a samozřejmě bavit o jejich životě a o tom, co je trápí. Uvědomuji si, že mnozí to nemají jednoduché a mají oprávněné obavy z budoucnosti. Svěřili se mi s tím, co je trápí a v čem by potřebovali pomoci.

Jsem přesvědčen, že naši senioři mají právo prožívat zasloužené důstojné stáří, věnovat se svým koníčkům a vnoučatům. Česká společnost má na to, aby posunula Českou republiku výrazně dále a mohla pomoci prožívat seniorům opravdu příjemný podzim svého života. Pokud získám důvěru občanů a budu zvolen senátorem, budu za tyto věci bojovat.

Proto se budu ve svém programu, společně s mnoha dalšími spolupracovníky a partnery, zaměřovat především na následující potřeby seniorů:


Důstojné důchody

Jedním z hlavních problémů jsou nízké důchody u drtivé většiny seniorů. Jsem přesvědčen, že by senioři měli za svou celoživotní práci mít důstojný důchod. Pokud to jde v zahraničí, není důvod, aby to nešlo i u nás. Byl bych rád, kdyby se důchody zvyšovaly alespoň o 10-15% ročně.

A jak toho dosáhnout? Často se říká, že zvýšení důchodů není možné, protože si to prostě státní rozpočet v tuto chvíli nemůže dovolit. A to je pravda pouze částečně. Na důchody jde v současnosti (za rok 2021) cca 520 mld Kč (což je cca 30% státího rozpočtu).
Je tedy nutné hledat úspory ve státním rozpočtu (a zabránit tunelování státního rozpočtu a mnohdy zbytečnému plýtvání). Je potřeba začít podporovat projekty, které mohou České republice přinést zajímavé příjmy (nové nápady, patenty, zajímavé projekty vědeckých týmů, apod.) nebo začít budovat strategické firmy, které budou ve výlučném (a nebo částečném) vlastnictví českého státu a příjmy z těchto firem také nebudou odcházet do zahraničí (státní energetické firmy, banky, pojišťovny, firmy působící v telekomunikacích, potravinářství, službách a dalších důležitých odvětvích).

V minulosti měla naše země ve vlastnictví zajímavé firmy, byly to naše poklady. Žel, minulé vlády (pravicové i levicové) tyto poklady buď rozprodaly nebo nechaly rozkrást. A to je špatně. Mnohé věci už ovšem nezměníme. Můžeme si buď stěžovat nebo s tím začít něco dělat. Proto budu usilovat o to, aby se začaly budovat NOVÉ POKLADY a stragické firmy tak, aby zisky zůstaly v ČR a byly použity na rozvoj ČR a také právě na důchody českých občanů.
Více informací o tomto tématu >>>


Dostupná zdravotní péče

Budu usilovat o dostupnou zdravotní péči pro seniory. Zdravotní péče a léky pro seniory jsou mnohdy velmi drahé v některých případech jsou některé zdravotnické profese málo dostupné (například zubní lékaři). Toto téma nemá jednoduché řešení. Nicméně budu se snažit tyto problémy řešit na regionální i celostátní úrovni.

Je nutné, aby zdravotní péče pro seniory byla dostupná, byly cenově dostupné léky (pokud je to možné) a byl dostatek finančních prostředků na léčbu mnoha nemocí. Je také nezbytné nečekat na operaci několik měsíců nebo let (například u kloubů).

Budu také usilovat o bonusové programy a odměny pro seniory, kteří se snaží žít zdravěji (je-li to možné, tak mít více pohybu, klást důraz na zdravější stravu, apod.). Zdravější způsob života seniorů může samotným seniorům ušetřit nemalé finanční prostředky.


Sociální služby

Jedním z dalších klíčových témat jsou dostupné sociální služby - například domovy pro seniory. Není možné na tuto péči čekat dlouhou dobu. Proto budu usilovat o navýšení finančních prostředků pro služby pečující o seniory (například paliativní péči).

Je také nutné, aby personál pracující v sociálních službách byl kvalitně ohodnocen za svou náročnou práci - to pomůže získat další kvalitní pracovníky do těchto forem služeb.


Volnočasové aktivity a kulaté stoly

Budu podporovat různé volnočasové aktivity seniorů z regionu. Jsem moc rád, že v mnoha městech a obcích našeho regionu fungují dobrovolnické projekty zaměřené na seniory. Ať se už jedná o různé kluby, společné výlety nebo kulturní akce.

Tyto aktivity budu aktivně podporovat, budu usilovat o přímou podporu těchto projektů ze strany státu. Některých aktivit bych se také rád zúčastnil osobně a prožil tak společné neformální chvíle s našimi seniory.

V rámci tzv. Kulatých stolů se budu rád potkávat se seniory, diskutovat s nimi, sdílet jejich životní zkušenosti a naslouchat jejich potřebám, které, bude-li to možné, pomáhat řešit.


Dostupné ceny potravin a služeb

Velmi problematické pro mnohé seniory jsou ceny potravin a různých služeb (energie, telefonní služby, apod.). Budu proto usilovat o maximální snížení cen těchto potravin a služeb.

Jedním z nástrojů může být právě vznik státních společností (viz. výše), které budou nabízet potraviny a služby za rozumné ceny. Není důvod aby některé supermakety dávaly přirážku 100 - 150 % na vybrané druhy potravin. Extrémní zisky těchto řetězců pak míří do zahraničí.

Začali jsme také pracovat na projektu tzv. Komunitní energetiky pod názvem ENERKOM Jablunkovsko. Díky komunitní energetice budou moci senioři ušetřit nemalé finanční prostředky, zejména za elektřinu, plyn a pohonné hmoty. Někteří dokonce budou moci finanční prostředky vydělat, například díky velké střeše na svém rodinnném domě.