Petr Hamrozi

Pomáhám lidem, projektům, firmám a regionům!
Věnuji se zajímavým komerčním i neziskovým projektům a také službě veřejnosti...

PR - Marketing - Propagace - Strategické řízení a rozvoj - Akvizice - Politika

Díky Pánu Bohu a všem ochotným lidem!

Jsem neskutečně vděčný Pánu Bohu za to, co pro každého z nás dělá a že nás má rád...

Velmi si také vážím všech milých, šikovných, schopných, slušných a hlavně poctivých lidí, kterým záleží na našem regionu a naší zemi.
V celosvětovém kontextu jsme velmi malá země, proto je velice důležité, abychom proti sobě přestali, mnohdy zcela nesmyslně,
bojovat, velmi často neustále kritizovat (místo toho, abychom konstruktivně pomáhali) nebo dokonce i záměrně škodit.

Moc si přeji, abychom si začali daleko více vzájemně pomáhat, podporovat se a především táhnout za jeden konec provazu.
Jsem vděčný za všechny, kteří si uvědomují, že máme dělat vše pro to, aby se v naší zemi žilo co nejlépe...