Priority

Miliardy pro Česko

Téměř každý rok je rozpočet České republiky v mínusu. Velmi často slyšíme, že v naší krásné zemi nejsou peníze na investice do výstavby dopravní infrastruktury nebo bytů, na zvýšení důchodů, na snížení daní, na větší investice do škol, apod. Rozpočet naší země je permanentně napnutý.
Velmi často se prezentuje, že jsou prakticky dvě možnosti - buď zvýšení daní (přímých i nepřímých a tím pádem i zvýšení příjmů státního rozpočtu) nebo naopak jejich snížení a tím i snížení výdajů (například investic, důchodů, apod.).

Existují ovšem i jiné cesty, jak pomoci výrazně zvýšit příjmy státního rozpočtu bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké celkové daňové zatížení našich občanů. Těch způsobů je několik.
V minulosti vlastnila Česká republika (potažmo Československo) silné společnosti v různých oborech, které přinášely (a především by v budoucnu mohly přinnášet) velmi zajímavé finanční prostředky do státního rozpočtu. Jednalo se o různé banky, pojišťovny, telekomunikační firmy, strojírenské, potravinařské, chemické, zemědělské, automobilové, stavební, energetické nebo například těžební společnosti. Žel, minulé vlády (pravicové i levicové) tyto "Národní poklady" odprodaly nebo nechaly rozkrást.

V naší zemi také byly vynalezeny skvělé věci díky usilovné práci různých vědeckých týmů. Žel i tyto skvělé nápady většinou zmizely v zahraničí.

Osobně to považuji za velkou chybu. Ta se ovšem již nedá vrátit. Díky těmto krokům tak naše země přišla o velmi mnoho finančních prostředků a samozřejmě stále přichází - neboť zisky mnoha významných firem mizí v zahraničí. Proto jako občané máme prakticky dvě možnosti - buď si budeme na tyto chybné kroky stěžovat a necháme se zahraničními "investory" a státy finančně vysávat, nebo s tím začneme postupně něco dělat.

Je zcela jasné, že je to dlouhodobý a náročný proces. Některým se to samozřejmě nebude líbit (kteří mají z naší země extrémní zisky). Ale musíme někde začít.


Větší důchody a více investic pro naší zemi

Pokud se nám, jako českému národu podaří získat příjmy pro naší zemi i jinými formami, bude možné daleko více investovat do našich potřeb, našich občanů a naší země.

Můžeme například daleko více:

- investovat do výstavby dopravní infrastruktury a nových bytů
- zvýšit důchody
- postupně daleko rychleji zvyšovat mzdy ve vybraných oborech
- navýšit inestice do škol a mladé generace
- zkvalitnit dopravní obslužnost
- zvýšit prostředky pro zdravotnictví (lepší a dostupnější)
- zkvalitnit sociální služby a zlepšit jejich dostupnost (např. více domovů pro seniory)

V neposlední řadě bude možné také snížit celkové daňové zatížení obyvatel.
Samozřejmě by se dalo pokračovat...

Proto se budu ve svém programu, společně s mnoha dalšími spolupracovníky a partnery, zaměřovat především na následující kroky a iniciovat jejich vznik:


Státní společnosti

Budu usilovat o vznik nových společností ve stoprocentním vlastnictví státu (krajů nebo i měst či obcí) v různých oborech průmyslu a služeb.

Samozřejmě se nejádná o žádnou formu znárodnění současných společností!

Chci vytvořit státní konkurenci soukromým společnostem, aby zisky z těchto společností mohly mířit do státního (krajského, městského nebo obecního) rozpočtu a pro české občany.
Lidé si budou moci stále svobodně vybrat, zda-li budou využívat produktů či služeb soukromých firem nebo státních firem.


Historicky máme velmi špatné zkušenosti s některými firmami, které vlastnil stát. To je pravda, nicméně je to především o lidech. Pokud to může fungovat v zahraničí a různé státy, kraje nebo města mohou vlastnit (nebo spoluvlastnit) úspěšné firmy, není důvod, aby to nefungovalo i u nás. Je ovšem nutné správně nastavit podmínky fungování dané firmy a dohledu (ze strany státu, poslanecké sněmovny a senátu, krajů, měst nebo obcí...) tak, aby jejich činnost byla efektivní a nedocházelo k rozkrádání nebo zneužívání.

Tyto firmy také mohou nabízet své produkty a služby za rozumné ceny - například energie (plyn, elektřina, voda, pohonné hmoty), bydlení, telekomunikace, bankovní a pojišťovací služby, přepravní služby, apod.

Je proto nutné, aby v klíčových segmentech byly státní firmy, které jsou schopny (vedle komerčních firem) nabídnout služby a výrobky za dostupné ceny. Rozumný zisk těchto firem se pak může částečně využít právě na zvýšení příjmů státního rozpočtu. Není možné, aby čeští občané byli rukojmím několika málo jedinců, kteří vlastní podíly v kličových firmách - ceny elektrické energie nebo pohonných hmot jsou toho nyní příkladem.

Konkrétní příklady:
Různé státy světa (nebo jejich regiony, města nebo obce) vlastní klíčové společnosti. Pokud to funguje v zahraničí, není důvod, aby to nefungovalo v daleko větší míře i u nás. Přehled vybraných států a konkrétních příkladů naleznete na následujících odkazech:

Přehled státních společností v různých zemích světa
- Austrálie
- Čína
- Finsko
- Francie
- Itálie
- Japonsko
- Kanada
- Německo
- Norsko
- Spojené arabské emiráty
- Švédsko
- USA
- Velká Británie


Státní investiční společnost

V mnoha zemích celého světa je zcela běžné, že stát vlastní Národní (státní) investiční společnost. Jedná se o typ investiční společnosti (banky, fondu, holdingu...), která investuje do zajímavých projektů a firem v dané zemi nebo v zahraničí.
Různé státy (kraje, města nebo obce) tak prostřednictvím svých investičních společností investují do různých oborů průmyslu a služeb (energetika, IT, potravinářství, zemědělství, bankovnictví a pojišťovnictví, automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, apod.). Mohou investovat nejen do zaběhnutých firem, ale i do zajímavých nových nápadů, vizí, plánů nebo patentů s velkým potenciálem.

Díky ziskům z těchto investic plynou pro dané země (kraje, města nebo obce) zajímavé finanční prostředky. Jednotlivé státy nebo regiony tak mohou daleko více investovat do rozvoje svých zemí (krajů, měst nebo obcí) nebo mohou snižovat celkové daňové zatížení obyvatel a firem.

Jedná se také o velmi zajímavý a vysoce bezpečný investiční nástroj pro obyvatele dané země. Ti mohou do těchto státních investičních společností investovat své prostředky a bezpečně je tak zhodnocovat formou dluhopisů.

Pokud vše funguje v zahraničí, může to fungovat i u nás...

Konkrétní příklady:
Opět uvádím některé konkrétní příklady na kterých lze vidět úspěšné státní investice do společností, se kterými se setkáváme pravidelně také v ČR. Je tedy nutné jít podobnou cestou také v ČR a získat pro občany (státní, krajské, městské nebo obecní rozpočty) daleko více finančncíh prostředků. Uvádím název země, název státního investičního fondu a příklady společností, ve kterých mají podíly:

Přehled státních investičních fondů v některých zemích světa

Německo - KfW - německá státní investiční a rozvojová banka
Deutsche Post (DHL), Deutsche Telekom (T-mobile), Commerzbank, Lufthansa...

Rakousko - Österreichische Beteiligungs AG - rakouský fond
OMV, Telekom Austria, BIG - realitní společnost, Siemens AG, AMAG Austria Metal...

Francie - Bpifrance - francouzská investiční banka
Orange, Airbus, Areva...


Věda, výzkum a inovace

Naše země je historicky zdrojem zajímavých nápadů, námětů, inovací a patentů. Díky těmto inovacím se vymyslely zajímavé výrobky nebo služby s mnohdy celosvětovým potenciálem.

Žel, mnohdy tyto nápady nebo patenty v České republice nezůstaly a byly prodány do zahraničí. Díky tomu z těchto vynálezů získávají profit zahraniční firmy, investiční společnosti nebo investoři. Tím Česká republika přichází o desítky (a možná i stovky) miliard ročně.

Rád bych inicioval, aby se Česká republika (potažmo kraje nebo města či obce) daleko více zaměřily na podporu (investice) do zajímavých nápadů, námětů a inovací. V České republice existuje mnoho šikovných vědeckých týmů, ale i jednotlivců a firem, se skvělými nápady na výrobky nebo služby, které by mohly mít celosvětový potenciál (některé osobně znám).

Jsem přesvědčen, že díky těmto investicím by v naší zemi mohly vznikat opravdu úžasné mezinárodní projekty a firmy. Příjem z těchto investic by mohl být velkým přínosem pro státní rozpočet (moje vize je další navýšení příjmů rozpočtu o 100-200 mld. Kč ročně) nebo rozpočty krajů, měst či obcí...

Jsme šikovný národ, proto by na našich schopnostech neměli vydělávat především jiní...


Máte jiný nápad zvýšit životní úroveň v České republice?

Napadá Vás podobné nebo jiné řešení jak získat pro Českou republiku (kromě dotací z EU či jiných fondů) daleko více finančních prostředků a tak postupně zvýšit životní úroveň našich občanů?

Budu rád za Vaše tipy, nápady a náměty. Česká republika by měla táhnout za jeden konec provazu. Měli bychom si vzájemně pomáhat! Zajímá mne Váš názor, jak zlepšit životní úroveň v naší zemi. Kritiky je všude dost, proto je nutné zaměřit se na konstruktivní řešení.

Napište mi na e-mail petr.hamrozi@hnutinej.cz nebo
na sociální sítě Facebook, Instagram nebo Twitter.