Program

Volební program

Volební program je dnes někdy vnímán jako seznam prázdných slibů, které po volbách už málokoho zajímají. Proto je lepší občanům veřejně sdělit, jakým způsobem se bude rozhodovat a kam bude region směřovat, než jim slibovat pověstné „modré z nebe a lepší zítřky“.

Chci být jedním ze senátorů, který nehodlá kritizovat. Chci především nabídnout smysluplná řešení a projekty, které povedou ke zlepšení života v našem krásném regionu a k jeho dalšímu rozvoji. V jednotlivých městech a obcích chci podporovat skvělé projekty. Zároveň mám, i díky mnohým z Vás, spoustu dalších nových nápadů na zlepšení.
Jsem přesvědčen o tom, že by je bylo velmi dobré v našem regionu, společně s vámi, realizovat. Vím, jak dosáhnout vytouženého cíle a že je mou povinností zohledňovat některé vaše potřeby a zájmy.

Budu ovšem pracovat i na celostátní úrovni s hlavním cílem - zlepšit život v České republice. Budu pracovat na dalším rozvoji České republiky a především na snížení zátěže pro občany v této velmi turbulentní, a pro mnohé z nás, nelehké době.
Za posledních více jak 30 let se v České republice udělalo spoustu dobré práce, samozřejmě jsou také věci, které se nepovedly. Mým cílem bude hledat ta NEJ řešení pro naší zemi a její občany. Prostě chci, aby se v naší zemi DOBŘE ŽILO.

Slibem nezarmoutíš - staré české pořekadlo. U politiků to platí dvojnásob. Jedna věc je vše slíbit, druhá věc pomoci jednotlivé cíle realizovat. Pokud spojíme síly v regionu, v Senátu i Poslanecké sněmovně a začneme o jednotlivých tématech veřejně více mluvit, diskutovat s partnery (například zástupci měst, obcí, krajů, ministerstev, firem, apod.), komunikovat s médii, apod. - je daleko větší šance tyto cíle prosadit. A o to budu usilovat.
Ze zkušeností vím, jak se i z malých věcí mohou stát velké a úžasné projekty. Je to ovšem o vytrvalosti, odhodlání, píli a tvrdé práci v mnoha směrech...

Chci být aktivním senátorem pro region i ČR

Senát je některými lidmi vnímán jako nadbytečná a drahá instituce. Do určité míry se těmto lidem ani nedivím. Nicméně vše je o lidech (senátorech) a jejich přístupu ke své práci. Pokud senátor bude svou práci vykonávat svědomitě, bude aktivní a bude se zajímat o svůj region a dění v České republice, bude svým voličům opravdovým přínosem.
To v minulosti potvrdilo několik senátorů, kteří jsou mi v tomto vzorem. Jelikož jsem aktivní v mnoha směrech, chci takto pokračovat i ve svém senátorském mandátu.


Hlavní body volebního programu

Pro senátní volby je proto můj program rozdělen na dva hlavní směry - regionální priority a ty celostátní. Mnohá témata se samozřejmě prolínají. Podělím se s Vámi proto o některé z nich. Budu také rád, pokud mi budete sami zasílat náměty na zlepšení a to, co Vás trápí...

Bezpečnost

Budu usilovat o to, aby byl náš region bezpečný a klidný. Je pro mne nesmírně důležité, aby se občané cítili v bezpečí. Proto budu podporovat aktivity a projekty vedoucí k vyšší bezpečnosti.

Bezpečná města a obce
Podpora projektů zvyšující bezpečí obyvatel v regionu. Budu podporovat městskou a státní policii, hasiče a záchranáře.


Doprava

Dopravu vnímám jako velmi důležitou součást našeho každodenního života. V posledních letech došlo v našem regionu ke zvýšení intenzity dopravy a s tím souvisejících problémech.

Systémová oprava cest a chodníků
Budu pomáhat získávat větší finanční prostředky pro opravu cest a chodníků v jednotlivých městech a obcích našeho regionu. Budu prosazovat rychlejší opravu poničených cest, zejména těch hlavních tahů.

Zvýšení bezpečnosti dopravy
Budu pomáhat zvyšovat bezpečnost dopravy v regionu.

Rychlejší výstava dopravní infrastruktury
Budu usilovat o výrazné zrychlení výstavby dopravní infrastruktury v ČR.


Energetika

Energetika je klíčová pro každou zemi. Proto považuji za nesmírně důležité, aby měl stát na tento sektor stoprocentní kontrolu a naši občané nebyli rukojmím několika zájmových skupin. Zejména s ohledem na dnešní extremní ceny energií a postup několika spekulantů.

Budu usilovat o co nejrychlejší snížení extrémní ceny energií!

Dále budu usilovat především o:

Urychlený odkup akcií energetických firem, které nejsou ve vlastnictví ČR
Stát by měl urychleně nabídnout ostatním akcionářům energetických firem (ČEZ, Innogy, Unipetrol...) odkup zbývajícíh akcií, které nejsou ve vlastnictví České republiky za přiměřenou cenu. Pokud by se to podařilo, měla by se energie přestat obchodovat přes burzu (a poskytovat tak zisk různým spekulantům) a nabídnout smysluplnou cenu českým občanům a firmá.
Pokud by se to v krátké době nepodařilo (akcionáři by s prodejem nesouhlasili), je nutné ihned budovat společnost novou - ve stoprocentním vlastnictví státu - viz. níže.

Vznik nové energetické společnosti ve výlučném vlastnictví České republiky
Navrhujeme vznik nové společnosti ve stoprocentním vlastnictvím státu. Tato společnost začne urychleně hledat dodavatele energií (eletřina, plyn a ropa) z různých koutů světa za co nejlepších podmínek.
Společnost by měla také ihned budovat nové zdroje energií (například elektrárny) a samozřejmě také zpracovatele ropy. Díky stoprocentnímu vlastnictví státu bude možné stanovit normální cenu energií (například elektrické energie, plynu, pohonných hmot) pro občany i firmy (nenechávat vydělávat spekulanty).

Komunitní energetika
V co nejkratším termínu by měly být spuštěny projekty tzv. komunitní (sdílené) energetiky. To umožní výhodný prodej energií (elektrické energie) mezi obyvateli měst, obcí, regionů a krajů.

Investice do výzkumu a vývoje
Ihned by mělo být spuštěno financování výzkumu a vývoje nových zdrojů energií. Tyto investice by měly být dostupné nejen vědeckým týmům, ale i běžným firmám a lidem (kteří mají často velmi dobré nápady). Díky tomu se mohou velmi rychle objevit nové zdroje energií.


ENERKOM Jablunkovsko - podílím se na vzniku komunitní energetiky
Podílel jsme se na založení spolku ENERKOM Jablunkovsko, který nově sdružuje vybraná města, obce, firmy, neziskové organizace a soukromé osoby. Cílem spolku je vytvořit fungující síť komunitní energetiky na jablunkovsku, třinecku a těšínsku. Jsem rád, že mohu těmito konkrétními kroky pomoci snížit náklady na energie. Je to skvělý projekt!


Finance

Téměř každý rok je rozpočet České republiky v mínusu. Velmi často slyšíme, že v naší krásné zemi nejsou peníze na investice do výstavby dopravní infrastruktury nebo bytů, na zvýšení důchodů, na snížení daní, na větší investice do škol, apod. Rozpočet naší země je permanentně napnutý.
Velmi často se prezentuje, že jsou prakticky dvě možnosti - buď zvýšení daní (přímých i nepřímých a tím pádem i zvýšení příjmů státního rozpočtu) nebo naopak jejich snížení a tím i snížení výdajů (například investic, důchodů, apod.).

Miliardy pro Česko
Existují ovšem i jiné cesty, jak pomoci výrazně zvýšit příjmy státního rozpočtu bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké celkové daňové zatížení našich občanů. Těch způsobů je několik. Není to snadné, je to dlouhodobý a náročný proces. Může ovšem pomoci postupně zvýšit životní úroveň v naší zemi a našich občanů.
Více informací >>>


Relax a volný čas

Každý z nás rád relaxuje a odpočívá. Proto budu usilovat o to, aby i nadále vznikala místa pro odpočinek obyvatel našeho regionu. Dostatečný počet míst v jednotlivých částech našeho regionu vnímám jako jednu z priorit.

Volný čas pro rodiny s dětmi
Budu podporovat zajímavé projekty a aktivity pro smysluplné využití volného času pro rodiny s dětmi. Budu také podporovat rozšíření odpočinkových zón v jednotlivých městech a obcích kraje a zkvalitněním infrastruktury na vybraných turisticky zajímavých místech a v odpočinkových zonách.

Podpora provozovatelů atraktivit
Budu podporovat provozovatele a správce atraktivit pro volný čas různými formami.


Kultura

Kultura je důležitá pro každý region. To platí i pro ten náš. Proto budu usilovat o pestrou nabídku kulturních akcí pro všechny věkové kategorie. Budu také usilovat o podporu zajímavých kulturních akcí a vznik nových.

Podpora kulturních aktivit
Budu usilovat o větší finanční granty pro kvalitní kulturu v regionu i mimo něj.

Podpora kulturních organizací
Budu usilovat o maximální a systematickou podporu činnosti vybraných kulturních organizací.


Relax a volný čas

Každý z nás rád relaxuje a odpočívá. Proto budu usilovat o to, aby i nadále vznikala místa pro odpočinek obyvatel našeho regionu. Dostatečný počet míst v jednotlivých částech našeho regionu vnímám jako jednu z priorit.

Volný čas pro rodiny s dětmi
Budu podporovat zajímavé projekty a aktivity pro smysluplné využití volného času pro rodiny s dětmi. Budu také podporovat rozšíření odpočinkových zón v jednotlivých městech a obcích kraje a zkvalitněním infrastruktury na vybraných turisticky zajímavých místech a v odpočinkových zonách.

Podpora provozovatelů atraktivit
Budu podporovat provozovatele a správce atraktivit pro volný čas různými formami.


Sport

Česká republika má dlouhodobě blízko ke sportu. I v našem regionu žije mnoho milovníků různých druhů sportů. Proto i sport na všech úrovních bude pro mne prioritou. Rád podpořím skvělé sportovní projekty...

Granty pro sport
Budu podporovat spravedlivý systému grantů pro sportovní spolky.

Cyklo, běžecké a inline trasy
Budu usilovat o zlepšení kvality současných a vznik nových cyklo, běžeckých a inline tras v regionu.

Sportovní areály
Budu usilovat o modernizaci a vznik nových sportovních areálů v našem regionu.

Turnaje, soutěže a závody
Budu usilovat o zlepšení financování zajímavých sportovních akcí a vznik nových.


Školství

Vzdělávání považuji za základ. Je nesmírně důležité pro naše děti a mladou generaci. Proto budu maximálně podporovat všechny vzdělávací instituce v našem regionu.

Moderní MŠ
Budu podporovat rozvoj mateřských škol v našem regionu a profesní rozvoj pedagogů. Budu usilovat o dostatečnou kapacitu pro nové děti.

Moderní ZŠ
Budu podporovat modernizaci učeben, tělocvičen, jídelen a pomůcek pro žáky a usilovat o využití nových fondů EU pro zkvalitnění výuky na ZŠ. Budu také podporovat profesní rozvoj pedagogů.

Podpora středních škol
Budu podporovat rozvoj středních škol a další zkvalitňování výuky na jednotlivých školách v regionu a také zvyšování technického zázemí na středních školách. Budu podporovat realizaci mezinárodních projektů na středních školách a samozřejmě profesní rozvoj pedagogů.

Podpora ZUŠ
Budu podporovat rozvoj základního uměleckého školství v regionu včetně podpory profesního rozvoje pedagogů i na ZUŠ.

Knihovny
Budu podporovat rozvoj knihoven v regionu a vytvoření nových zázemí pro regionální knihovny, které tuto pomoc potřebují. Samozřejmostí je také podpora profesního rozvoje knihovníků.

Profesní vzdělávání
Budu podporovat profesní a odborné vzdělávání dospělých. Vzdělaní zaměstnanci firem mohou díky svým zkušenostem pomoci posunout své firmy, kvalitu služeb i samotný region mnohem dále... Proto i toto bude téma, na které se chci zaměřit.

Univerzita třetího věku
Budeme podporovat vzdělávání seniorů. Je důležité, aby měli senioři dostatek příležitostí k dalšímu osobnímu rozvoji. Aktivní senioři jsou nesmírným přínosem pro své okolí.


Zdravotnictví

Kvalitní a dostupná zdravotní péče by měla být standardem v každé zemi. Proto budu usilovat o co nejkvalitnější zdravotní péči pro všechny občany České republiky a v našem regionu.

Dostupnější lékařská péče
Budu usilovat o dostupnější lékařskou péči, například zubní lékaře. Budu také usilovat o vytvoření grantů pro nadané mladé lidi a motivovat je jít studovat lékařské profese a následně v naší zemi zůstat pracovat.

Zvyšování kvality péče
Budu podporovat zvyšování kvality lékařské péče v našem regionu. Ta je v našem regionu, v mnoha případech na velmi vysoké úrovni. Nicméně pořád je co zlepšovat :-).

Podpora zdravějšícho životního stylu
Budu podporovat aktivity podporující zdravější životní styl. Díky zdravějšímu životnímu stylu se budou občané cítit lépe a ušetří nemalé finanční prostředky oni i rozpočty zdravotních pojišťoven.


Životní prostředí

Žít v čistém regionu je jednou z našich priorit. Proto Budu usilovat o zlepšování kvality životního prostředí v našem regionu a budu v maximální míře podporovat ty, kterým záleží na čistém regionu.

Vylepšení fungujícího odpadového systému
Podpořím zavedení motivačního slevového systému pro občany i v dalších městech a obcích našeho regionu.

Čistější životní prostředí
Budu podporovat snahy o přechod na čistější zdroje vytápění (s ohledem na finanční možnosti občanů)