Otázky a odpovědi

Postupně odpovídám na Vaše dotazy. Cituji dotazy tak, jak byly položeny (bez úprav). Nejsou ovšem uvedena jména tazatelů.

Ve svém programu se postupně zaměřím na některá důležitá témata. Nicméně je daleko více oblastí, kterým bude potřeba se věnovat...


Priority pro senát

Čeho byste chtěl v Senátu během šesti let dosáhnout? Na co byste se chtěl hlavně zaměřit?

Priorit, kterých bych chtěl dosáhnout je několik. Mezi ně patří například téma zlevnění energií, zjednodušení stavebního zákona, výrazné zvýšení nabídky kvalitních a dobře placených pracovních míst, podpora dětí a mladých, vyšší jistoty pro seniory a zvýšení důchodů, zvýšení příjmů státního rozpočtu a s tím související větší výdaje do invest a některých profesí, založení národního investičního fondu, který bude investovat do zajímavých projektů a nápadů, apod.

Více informací je k dispozici v sekci Priority, Program a Miliardy pro Česko.

Mějte se hezky
Petr Hamrozi


Základna NATO v Mošnově

Dobrý den, kandidujete do senátu, proto se zeptám…. Jaký máte názor na zřízení základny pro vojska NATO v Mošnově?

Toto téma vnímám, že je velmi citlivé a není vůbec jednoduché. Podle dosavadních vyjádření zástupců naší vlády jsem zaregistroval, že se bude jednat o logistické centrum české armády, které by mohlo být využito také jednotkami NATO (v případě nutné potřeby - především napadení zemí NATO). Zaregistroval jsem také, že by na této "základně" měly působit především české jednotky (cca 300 vojáků), měl by být zachován civilní provoz a především by zde mělo vzniknout několik stovek kvalifikovaných pracovních pozic...

Pokud tomu opravdu tak bude, tak jsem samozřejmě pro. Každou aktivitu, která pomůže dalšímu rozvoji našeho regionu, vytvoření lépe placených pracovních pozic nebo například lepšímu využití málo nebo zcela nevyužitých areálů (v našem případě Letiště v Mošnově) bude pro region jen plus. Je evidentní, že v tomto logistickém centru budou působit pouze čeští vojáci z jiných regionů České republiky.

Samozřejmě je zde také bezpečnostní otázka, která se často zmiňuje. Vznik tohoto logistického centra v Moravskoslezském kraji nevnímám jako nějakou hrozbu. Ostatně v naší zemi a Evropě vůbec jsou i další podobná centra.
Pokud se najde agresor (v našem případě nejspíše Rusko), které by se přesto rozhodlo zaútočit na země NATO, najde si jakoukoliv záminku (každou blbost) a jestli máme nebo nemáme takové centrum v Moravskoslezském kraji nebude mít na jeho rozhodnutí žádný vliv (tak jak v případě Ukrajiny nebo jiných zemí, které Rusko napadlo). U Ruska vidíme, že je mu prakticky jedno, co bombarduje - vojenské objekty, školy, školky, nemocnice, domovy pro seniory...

Chápu také některé obavy místních obyvatel. Proto považuji za nutné dát prostor vyjádřit obyvatelům regionu své obavy (aby řekli, co jim konkrétně vadí) a o těchto věcech mluvit případně je řešit (je-li to možné). Jsem přesvědčen, že bychom měli hledat cesty, jak národ spojovat, jak se snažit hledat společnou cestu v různých oblastech, to platí i o této letecké základně.
Prostě ať se jako obyvatele regionu společně rozhodneme pro nebo proti tomuto projektu (já jsem osobně pro, ale pokud bude více argumentů proti a většina se rozhodne proti, nemám problém se přizpůsobit většině).

Proto vznik tohoto centra v současnosti vítám a nejsou mi nyní známy žádné překážky, které by tomu bránily a náš region poškozovaly. Jsem přesvědčen, že to naopak bude pro náš region velké plus.

Mějte se hezky
Petr Hamrozi


Zavedení eura v ČR

Hlasoval byste pro zavedení Eura v Česku, pokud byste o takovém návrhu měli v příštích 6 letech rozhodnout?

Zavedení Eura má výhody i nevýhody. V současnosti by zavedení Eura bylo velmi výhodné pro firmy i pro obyvatele (například díky nízkým úrokovým sazbám). Na straně druhé bychom ztratili určitou svobodu. Proto nemohu nyní říci ani ano, ani ne - zálež na podmínkách. Obecně, musí to být výhodně pro občany a firmy v ČR.

Mějte se hezky
Petr Hamrozi


Manželství pro všechny

Hlasoval byste pro úplné zrovnoprávnění manželství?

Manželství považuji za obrovský dar. Proto by to měl být výlučně svazek jednoho muže a jedné ženy. Téma manželství pro všechny se objevuje v poslední době velmi často. Je ovšem otázka, co znamená „pro všechny“?

Pokud tento termín vezmu doslova, mohou si pak manželství nárokovat prakticky jakékoliv minority (pokud bychom měli být korektní, tak je nutné dát prostor všem minoritám a každému, kdo si o to řekne). Může se tak například jednat o manželství s malými holčičkami, mnohoženství nebo jakékoliv formy „vztahu“ vyskytující se v různých částech světa. A touto cestou bych já osobně jít opravdu nechtěl.

Mějte se hezky
Petr Hamrozi


Dobrovolní hasiči

Možná bych se rád zeptal a připojil do debaty Petr Gawlas z oblasti bezpečnosti, konkrétně dobrovolných hasičů.

1. dotaz
Máte nápad jak řešit každoroční a celorepublikový úbytek dobrovolných hasičů nejen v malých městech, ale i obcích? V jiných státech jsou nejen hasiči, ale i jejich zaměstnavatelé např zvýhodnění snížením daní.

2. dotaz.
Změnili by jste systém financování hasičských jednotek, které zřizují obce? V mnoha případech jezdí mimo obce a suplují v prvních minutách profi hasiče. Dotace jsou však pro obec s jednotkou, která má tuto územní působnost velmi nízké.

3. a poslední dotaz se týká minimální odměny za zásah.
Jste pro, dát každoročně garantovaný hodinový výdělek u zásahu dobrovolným hasičům, kteří jsou pod obcí na dohodu o činnosti nebo provedení práce? Například zakotvit v zákonu určité procento minimální mzdy jako u pedagogů ? Inspiraci najdete v aktivních zálohách armády.

Předem děkuji za odpověď

Pro mne osobně jsou hasiči, ale i jiní záchranáři, opravdové celebrity. Občas sleduji videa z některých zásahů a musím říci, že si jich nesmírně vážím. Jsou to opravdoví FRAJEŘI! Mnohdy zachraňují lidské životy, pomáhají zvládnout bolestné události, zachraňují majetky...
Jelikož jsem byl u několika nehod, u kterých umírali lidé - dokážu se alespoň částečně vžít do role hasiče - co musí prožívat při tomto typu zásahu, jaký je to stres a jaké to může mít pro psychiku následky. Samozřejmě, kdybych to zažíval častěji, byl by pohled úplně jiný.

Problematikou, kterou jste zmínil jsem se podrobně doposud nezabýval. Nicméně mohu slíbit, že pokud dostanu důvěru voličů, rád bych v této oblasti pomohl. A k Vaším otázkám...

Ad 1) - Pokud tomu tak je, je to velký problém. S největší pravděpodobností by se mělo jednat o kombinaci několika faktorů. Určitě bych si dokázal představit vyšší finanční odměny (viz. další bod), ale například i systematické zvyšování prestiže této služby lidem - například formou větší medializace zásahů, podporou mezi mladými (besedy, přednášky, workshopy, praktiké ukázky...), apod.
Často se říká, že Příklady táhnou - proto je nutné, například ve spolupráci s městy, obcemi nebo školami, začít daleko více motivovat mladou generaci k zájmu o tuto formu služby.

Ad 2) - Určitě by se na navýšení odměn měl najít prostor. Pokud chce naše země mít funkční a kvalitní záchranný systém, je nutné o tomto diskutovat a nastavit podmínky tak, aby byly spravedlivé. Myslím, že tato oblast patří mezi jednu z nejdůležitějších ve fungování každé země. Proto by měla mít prioritu.
Pokud dostanu důvěru, můžeme iniciovat setkání se zástupci dobrovolných hasičů a o všem diskutovat, jak tuto oblast nejlépe nastavit. Věřím, že by tato iniciativa našla podporu napříč Senátem i Poslaneckou sněmovnou.

Ad 3) - Toto by podle mne mělo být automatické. Hasiči často nasazují své životy, riskují zdraví, jsou pod enormním psychickým tlakem. Proto by měly být tyto zásahy kvalitně ohodnoceny.
Já osobně bych neměl problém s tím, aby se vše pohybovalo v rovině násobku průměrné mzdy. Bude-li to možné, rád se s touto problematikou (například i díky Vám) blíže seznámím a mohli bychom iniciovat změnu zákona. Myslím, že pro Českou republiku a její občany by kvalitní zajištění bezpečnosti mělo být jednou z priorit. Nikdo z nás neví, kdy tuto pomoc bude potřebovat a to v jakékoliv formě...

Dovolte mi závěrem poděkovat za službu Vaší i Vašich kolegů.

Petr Hamrozi